Menu Sluiten

art 4 coaching

TRAINING: Creatieprocessen deel 2

(meer over deel 1)

(meer over het geheel)

Art 4 Coaching

Gebruik van kunst in sociale gebieden

Eén beeld kan 1000 woorden vervangen

 
creatieprocessen

Wat?

Deze bijscholing is bedoeld voor mensen met ervaring in het kunstzinnige en voor mensen die de bijscholing “Kunstenaarschap” bij ons gevolgd hebben.

Je leert hoe je mensen – individuen, groepen en instituten – in vele levens- en werksituaties kan begeleiden daarbij gebruik makend van technieken uit de beeldende kunst.

We werken met natuurlijke processen

In creatieprocessen maken we gebruik van natuurlijke processen waarbij we een energetisch gelaagd mensbeeld hanteren. Natuurlijke krachten zijn overvloedig voorhanden en kunnen door de creërende mens gegenereerd en gestuurd worden. Je wekt zelf de energie op die nodig is om je evolutie te voltrekken. Dit uit zich in vreugde, in fantasie, in zelfkennis en uiteindelijk in vrijheid. Scheppende krachten vinden we in de eerste plaats in onszelf maar ook tussen mensen, in de ontmoeting met anderen.

Om dit te bereiken maken we vooral gebruik van de volgende tools:

 • ‘Creatief actief’ via technieken uit de beeldende kunst zoals: lijn, kleur, klei, objecten, assemblage, collage, installatie, land-art, …
 • Observeer de observeerder
 • Vraaggesprekken
 • Op weg door de “U”, onderzoek en zelfonderzoek, jezelf als poort naar de wereld
 • Het coachen, co-creatie, projectwerk

Het spreekt voor zich dat je in deze opleiding zelf doorheen de processen gaat waardoor persoonlijke ontwikkeling bevorderd wordt. De gemaakte ervaringen leer je gebruiken.

We richten ons op begeleiders van de volgende levens- en beroepsvelden.

 • Kunstzinnig werk in scholen en beroepsopleidingen,
 • Persoonlijkheidsvorming – biografisch werk
 • Kunstzinnige begeleiding en vernieuwing in teams en organisaties
 • Culturele projecten
 • Kunstzinnig werk met mensen in bijzondere levensomstandigheden (bv. werkloos, strafinrichtingen, verslavingspreventie, rehabilitatie, burn-out, …)
 • Buitenschools cultureel werk met kinderen en jongeren
 • Werken met zorggroepen, ouderen, anders begaafden

De opleiding verloopt in 3 modules

1. Het begeleiden van processen bij individuele mensen. Persoonlijkheidsvorming. Zelfonderzoek. We leren anderen begeleiden op hun persoonlijke zoektocht. De kunst wordt hier als directe en beeldende weg naar binnen aangewend.
Je kan ook aan je eigen kunsttraject werken en meer vanuit je individuele stroom of je eigenheid gaan werken.

2. Werken met groepen. Technieken en wegen om met groepen te werken met hun weerstanden en mogelijkheden. Het werken met groepen vergt een aparte aanpak daar ze een eigen dynamiek ontwikkelen die de ontmoeting van mens tot mens overstijgt. De omgang met kunstzinnige middelen biedt daarbij een enorme hulp. We gaan veel oefenen met onszelf en met denkbeeldige situaties uit de praktijk.
Dit zou je het ontwikkelen van ‘social art’ kunnen noemen waarbij groepsleden zichzelf ten dienste stellen van het geheel om daar hun identiteit terug te vinden. De individuele leden worden, in een goed proces, boven zichzelf uitgetild. Het geheel is meer dan de som der delen en orgaan voor doelen en inhouden die zich alleen niet laten realiseren. Als het goed is werken we hier aan samenwerkingsvormen voor de toekomst.
Als individueel kunstenaar die niet onmiddellijk sociale projecten heeft, ga je hier je werken uitpuren met als doel ze later naar buiten te brengen.

3. Projectontwikkeling en Onderzoek
Project- en onderzoekswerk. Het ontwikkelen van creatieve activiteiten voor de ondersteuning van kunstactiviteiten en -projecten en voor de ondersteuning van leertrajecten in opleidingen, scholen en andere doelgroepen zoals teams, instellingen, bedrijven.
Of je werkt aan je eigen traject als kunstenaar en je bereidt je uiteenzetting met de maatschappij voor.

Praktisch

Data voor 2025

van vrijdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur

 1. 5 – 7 september 2025
 2. 17 – 19 oktober 2025
 3. 5 – 7 december 2025

Kosten

900 € voor de drie weekends (1089 incl. btw).
Annulering is niet mogelijk, maar je blijft een tegoed behouden bij overmacht. Met voldoende deelnemers zijn kortingen mogelijk. Om in te schrijven neem je gewoon contact op.