Menu Sluiten

Bijscholing Creatieprocessen

Trainings artObe

Word
kunstzinnig procesbegeleider

2023

1. Persoonlijk kunstenaarschap
2. Art 4 Coaching

Gebaseerd op het boek Creatieprocessen geschreven door Jaak Hillen

Wat?

Meer en meer is er vandaag nood aan kunstenaarschap in zowel het privé- als in het beroepsleven. Wetenschap en kunde alleen volstaan niet langer. Opvoedkunde wil opvoedkunst worden, geneeskunde geneeskunst, het ontmoeten is sowieso een kunst, we willen creatiever worden in ons dagelijks leven en flexibeler leren omgaan met beroeps- en levenskeuzes. Tevredenheid komt niet slechts voort uit standvastigheid en zekerheid maar uit zelfrealisatie. De kunstenaar in ons wil gewekt en bevrijd worden.
Het creatief omgaan met de dingen en met elkaar wordt daarbij veel efficiënter. Creativiteit verrijkt het denken, het gevoel en maakt dat we flexibeler worden in het handelen.
In deze bijscholing leer je hoe je mensen – individuen, groepen en instituten – in veelvuldige levens- en werksituaties kan begeleiden daarbij gebruik makend van technieken uit de beeldende kunst.

De bijscholing bestaat uit twee delen.

 • Je persoonlijk kunstenaarschap: In het eerste gedeelte gaan we op zoek naar je eigen kunstenaar. We kijken of weerstanden die zijn weg blokkeren kunnen omgevormd worden. Het beeldend denken wordt hierbij geschoold. Het is een kennismaking met verschillende technieken uit het schilderen, het beeldhouwen, het werken met installaties en objecten, …
 • Art4Coaching: In het tweede gedeelte werken we aan toepassingen voor in je eigen werkveld als levens – en werk kunstenaar. Het werken met groepen alsook projectontwikkeling komen hier aan bod. Het ontwikkelen van de intuïtie is hiervoor een voorwaarde.

We werken met natuurlijke processen

In creatieprocessen maken we gebruik van natuurlijke processen waarbij we een energetisch gelaagd mensbeeld hanteren. We wekken het in jouw aanwezige potentieel op een manier dat je er mee kan scheppen. Natuurlijke krachten zijn overvloedig voorhanden en kunnen door de creërende mens gegenereerd en gestuurd worden. Je wekt zelf de energie op die nodig is om je evolutie te voltrekken. Dit uit zich in vreugde, in fantasie, in zelfkennis en uiteindelijk in vrijheid. Scheppende krachten vinden we in de eerste plaats in onszelf maar ook tussen mensen, in de ontmoeting met anderen.
Om procesbegeleider te worden in creatieprocessen, hebben we een diep inzicht en beleven nodig in wat creatieprocessen zijn en in welke factoren daarin een rol spelen. Je vindt daarin verschillende energetische lagen en stappen waaraan we in de opleiding intensief zullen werken.

Om dit te bereiken maken we vooral gebruik van de volgende werkvormen:

 • Scholing van het creatieve handelen via technieken uit de beeldende kunst zoals: tekenen, schilderen met verschillende materialen, werken met klei, steen, voorwerpen en objecten, installatie, land-art, …
 • Scholing van de waarneming om diepere lagen te ontdekken
 • Inhoudelijke inleidingen en gesprekken over basisprincipes
 • Onderzoek en zelfonderzoek, ken jezelf om de wereld te leren kennen
 • Het begeleiden van anderen, groepswerk, projectwerk
 • Het spreekt voor zich dat je in deze opleiding zelf doorheen de processen gaat waardoor een intensieve persoonlijke ontwikkeling op gang komt. De gemaakte ervaringen leer je aanwenden.

We richten ons op begeleiders van de volgende levens- en beroepsvelden:

 • Kunstzinnig werk in scholen en beroepsopleidingen,
 • Persoonlijkheidsvorming – biografisch werk
 • Kunstzinnige begeleiding en vernieuwing in teams en organisaties
 • Culturele projecten
 • Kunstzinnig werk met mensen in bijzondere levensomstandigheden (vb. werkloos, strafinrichtingen, verslavingspreventie, rehabilitatie, burn-out, …)
 • Buitenschools cultureel werk met kinderen en jongeren
 • Werken met zorggroepen, ouderen, anders begaafden

De opleiding verloopt in 5 + 3 sessies

Je persoonlijk kunstenaarschap – 5 sessies

 1. De kunstenaar in je Zelf. Kennismaking met de basisprincipes waarmee we werken.
 2. Scheppen vanuit de materie en vanuit technieken. Aarden. Van waarnemen tot zien.
 3. De stroming of de flow. Levensenergie. De vrijheid van het spel. Technieken om in de stroming te komen.Omgang met psychische inhouden en ideeën.
 4. De omgang met weerstanden. Het zoeken van eigen richtingen.
 5. Het individualiseren. Vinden van eigen wegen. Leren zien van karmische opgaven.

De data voor 2023 zijn:

van vrijdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur, voor het eerste weekend van donderdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur

 1. 3 – 5 maart 2023
 2. 14 – 16 april 2023
 3. 26 – 28 mei 2023
 4. 23 – 25 juni 2023
 5.  1 – 3 september 2023

Meer hier.

Art4coaching – 3 sessies – je leert het kunstenaarschap bij anderen ontwikkelen

 1. Coaching met verschillende doelgroepen. Leren doceren en het geven van workshops.
 2. Teambuilding. Methodes en wegen om met groepen te werken.
 3. Projectwerk. Organiseren van kunstprojecten en ondersteunen van leertrajecten in opleidingen, scholen, instellingen, ….

Data voor 2023

van vrijdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur

 1. 20 – 22 oktober 2023
 2. 24 – 26 november 2023
 3. 5 – 7 januari 2024

Meer hier.

De begeleiders

Jaak Hillen is beeldend kunstenaar. Hij leeft als dusdanig en specialiseerde zich tevens in het ‘de alchemie van het scheppen’. Hij ontdekte in zijn artistieke loopbaan, en als begeleider van mensen, dat de kracht van het ‘kunstzinnige proces’ levens kan veranderen. Hij organiseert reeds 30 jaar kunstprojecten in opleidingen en organisaties in binnen- en buitenland en was 18 jaar docent aan de Alanus Universiteit te Bonn (Duitsland).
www.hillen.be

May Oostvogels is beeldend kunstenaar en opgeleid in de schilderkunst aan de Alanus Universiteit in Bonn (Duitsland) en deed een opleiding “procesbegeleider” bij NALM (New Adult Learning Movement).
Ze verdiepte zich in creatieprocessen.
www.oostvogels.net